سرویس شعر و ادب پایگاه خبری آوای رودکوف؛
آتش به جانم افتاد آن یارمهربان رفت
پایگاه خبری آوای رودکوف:شعری از علی دهقان در سوگ زنده یاد فرج اله دریایی که بعد از عمری تلاش و کوشش در راه تعلیم و تربیت فرزندان لنده ،به دلیل سکته مغزی دارفانی را وداع گفت.
آتش به جانم افتاد آن یارمهربان رفت
دیگرنفس نماندو ازطاقتم توان رفت

 آتش گرفته قلبم آبی برآن بریزید
رونق زایل احساس ازما تمام جان رفت

ای اشک گرمتر ریز تا همرهت بسوزم
کوه صفا وغیرت دریای بیکران رفت

شعرم سرای غم شدنای سرودنش نیست
ای واژه ناله سرده زیباترین بیان رفت

ای باغ مهر ورزی فصل خزانت آمد
ازحلقه ی حبیبان دری چنان گران رفت

دریایی عزیزم یادت همیشه جاوید
درقلب جاودانی روحت به آسمان رفت

علی دهقان
شهرستان لنده
خرداد۱۴۰۰

خداحافط رفیق
یادت گرامی روحت شاد