با حمایت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) صورت گرفت:
توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان در شهرستان لنده توسط گروه جهادی انجمن جوانان شهرستان لنده+تصاویر
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛ بسته های معیشتی با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در شهرستان لنده توزیع گردید.


این بسته ها توسط گروه جهادی انجمن جوانان در بین افراد نیازمند و آسیب دیده از بیماری کرونا در شهرستان لنده و روستاهای اطراف توزیع گردید.


این پنجمین مرحله توزیع بسته های ارزاق رزمایش همدلی و احسان در فاز دوم کمک های مومنانه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام می باشد که در شهرستان لنده انجام گرفته است این بسته ها با ارزش یکصد میلیون ریال و با شناسایی افراد نیازمند در بین افراد شهرستان لنده و روستاهای اطراف تقسیم گردیده است.