جمعه ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵  |  Friday, 30 October 2020
برچسب ها
برچسب: امیرمسعود طایفه سلطانخانی
در گفتگوی آوای رودکوف با رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح شد:
مهندس امیرمسعود طایفه سلطانخانی خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف در...
رود مهندس امیرمسعود طایفه سلطانخانی خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف...
کد خبر: ۲۹۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


یادداشت به قلم امیرمسعود طایفه سلطانخانی:
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی تجارت خارجی یکی از...
کد خبر: ۲۹۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


سرویس گیاهان دارویی آوای رودکوف؛
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی مواد مغذی موجود در...
کد خبر: ۲۹۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


آوای رودکوف گزارش می کند:
در گرو عبرت از گذشته است گفتگو از امیرمسعود طایفه... سلطانخانی سرویس مستقل مصاحبه و گزارشهای آوای رودکوف را اینجا...
کد خبر: ۲۸۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


سرویس گیاهان دارویی آوای رودکوف؛
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی خواص ضد باکتری برگ...
کد خبر: ۲۸۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


در گفتگوی آوای رودکوف با رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح شد:
کمترین زمان ممکن اقدام کنند گفت و گو از امیرمسعود... طایفه سلطانخانی...
کد خبر: ۲۸۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۵


سرویس گیاهان دارویی آوای رودکوف؛
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی غازیاغی بعلت داشتن مقداری...
کد خبر: ۲۸۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


آوای رودکوف گزارش می کند:
توشه ای برای آخرت خود ذخیره کنیم گزارش از امیرمسعود... طایفه سلطانخانی...
کد خبر: ۲۸۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


در گفتگوی آوای رودکوف با استاديار گروه علوم و صنايع غذايی، دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز مطرح شد:
از امیرمسعود طایفه سلطانخانی سرویس"کشاورزی و دامداری"ما را اینجا دنبال...
کد خبر: ۲۸۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


آوای رودکوف گزارش می کند:
از امیرمسعود طایفه سلطانخانی...
کد خبر: ۲۸۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۷


آوای رودکوف در گفتگو با دوتن از ائمه جمعه کشور بررسی کرد:
بلایا و امراض است گزارش از امیرمسعود طایفه سلطانخانی سرویس...
کد خبر: ۲۸۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


سرویس گیاهان دارویی آوای رودکوف؛
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی سپستان گیاهی درختی مناسب...
کد خبر: ۲۸۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


در گفتگوی آوای رودکوف با عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مطرح شد:
مهندس امیرمسعود طایفه سلطانخانی سرویس"کشاورزی و دامداری"ما را اینجا دنبال...
کد خبر: ۲۸۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳


سرویس گیاهان دارویی آوای رودکوف؛
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی سدر که در زبان...
کد خبر: ۲۸۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


در گفتگو با دانشيار گروه علوم و صنايع غذايی، دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز مطرح شد:
گفتگو از امیرمسعود طایفه سلطانخانی...
کد خبر: ۲۸۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


در گفتگوی آوای رودکوف با رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی بررسی شد:
و گو از امیرمسعود طایفه سلطانخانی...
کد خبر: ۲۸۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


سرویس گیاهان دارویی آوای رودکوف؛
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی عرق خارشتر در کاهش...
کد خبر: ۲۸۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


سرویس کشاورزی و دامداری آوای رودکوف:
نگارش امیرمسعود طایفه سلطانخانی - کارشناس زراعت و اصلاح نباتات...
کد خبر: ۲۸۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


آوای رودکوف گزارش می کند:
قلمداد نماییم گزارش از امیرمسعود طایفه سلطانخانی...
کد خبر: ۲۸۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۱


یادداشت به قلم امیرمسعود طایفه سلطانخانی
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی رفع موانع تولید بهبود...
کد خبر: ۲۸۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰