انتخابات 1400؛
گامی بزرگ توسط نخبگان شهریاسوج درجهت مقابله با طایفه گرایی در انتخابات شورای شهر
پایگاه خبری آوای رودکوف: جمعی از فرهیختگان، نخبگان و دانشگاهیان  شهریاسوج که دارای وجهه علمی و اجتماعی هستند  وجز روشنفکران بی حاشیه استان محسوب می شوند، دارای یک دغدغه مشترک مبنی بر عدم توسعه یافتگی شهر واستانمان هستند لذا جهت دوری جستن از بدعت طایفه گرایی وقوم گرایی در انتخابات شهر یاسوج و همچنین  حرکت به سمت تخصص گرایی و شایسته سالاری همراه با تعقل، تفکر و تدبر، هم پیمان شده اند۔


متاسفانه در صورت استمرار  نگرش ها ی حاکم بر شهر یاسوج جهت انتخابات شورای شهر، چالش های فراوانی در آینده نه چندان دور گریبان گیر ما و فرزندانمان خواهد شد. و شهر یاسوج در آینده محل تنش و درگیری بین طوایف و قبایل خواهد شد.

درهمین راستا ومشورت با دوستان فرهیخته در دانشگاههای مختلف وحقوقدانان وپزشکان وکسانی که دارای جایگاه علمی بالایی هستند، به این نتیجه رسیده ایم، با همکاری و همراهی مردم عزیز طبق چارچوب و سازو کاری مشخص، و بر  اساس شاخص ها و معیارهای دقیق و کارا   در شهر های توسعه یافته، خروجی مناسب ازکاندیداهای مختلف که درشهر یاسوج جهت انتخابات نام نویسی کرده اند، انتخاب  بنماییم.

این شاخص ها شامل;

1)سوابق تحصیلی، آموزشی وپژوهشی
2)سوابق شغلی واجرایی مرتبط
3)ارایه یک برنامه مدون ومتناسب با پتانسیل و ظرفیت های شهر یاسوج
4)فن بیان و سخنوری میباشند.

پس از ارسال مدارک و مستندات مرتبط با شاخص ها توسط کاندیدا های محترم، این مستندات در اختیار مجمع  فرهیختگان قرار خواهد گرفت.  سپس دریک پروسه کاملاشفاف و مبنی بر عدالت با همکاری مهندسین  متخصص IT,  لیستی از افراد منتخب که دارای بیشترین امتیاز باشند تهیه خواهد شد.سپس لیست منتخب فرهیختگان جهت شورای شهر یاسوج مورد حمایت مجمع فرهیختگان استان قرارخواهد گرفت.  واین لیست منتخب، همراه با پروسه انتخاب آنها در اختیار همشهریان ورسانه ها جهت حمایت همگانی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکراست نفس این کار جهت مقابله با طایفه گرایی و درجهت تخصص گرایی جهت توسعه آبادانی شهرمان خواهد بودوتنها کسانی مورد حمایت قرار میگیرند که بیشترین امتیاز را از لحاظ علمی واماری دریک پروسه کاملا شفاف دریافت کنند.

کاندیداهای محترم متقاضی مدارک خود را به ادمین مجمع فرهیختگان ارسال کنند.    09927920282
باتشکر زارعی