گروه جهادی بسیج شهدای مسجد جامع صاحب الزمان بسیج دانش آموزی خبر داد:
تولید 6000ماسک استریل شده در لنده/تصاویر
پایگاه خبری آوای رودکوف:گروه جهادی بسیج شهدای مسجد جامع صاحب الزمان بسیج دانش آموزی شهر لنده از تولید و استریل 6000 ماسک با همکاری سپاه ناحیه لنده و بنیاد مستضعفان خبر داد.

این گروه جهادی فعال شهرستان لنده از جهاد گران خیاط این مجموعه تقدیر و تشکر نمودند و خاطر نشان کردند همت خالصانه گروه‌های جهادی شهرستان لنده برای مقابله با کرونا ادامه دارد.