کهگیلویه و بویراحمد؛
خاطره جالب وزیر سابق بهداشت و درمان از سفر به شهرستان لنده