سومین روز از نطق های انتخاباتی نامزدهای کهگیلویه بزرگ به روایت تصویر؛
تصویر|موحد در سرفاریاب/هاشمی در قلعه رئیسی
پایگاه خبری آوای رودکوف:دومین روز از نطق های انتخاباتی نامزدهای کهگیلویه بزرگ به روایت تصویر:

حجت الاسلام موحد /سرفاریاب


مهندس هاشمی پور/قلعه رئیسی