پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۰  |  Thursday, 09 July 2020
کد خبر: ۲۵۰۷۱
تاریخ انتشار: ۰۵:۱۴ - ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
سیدغفارفتحی خطاب به حاج عدل هاشمی پور؛
آپارتاید عزت حوزه کهگیلویه،طبیعی نیست/حقیقت، خادم مصلحت نبود/ تعلق ارزشی، مقدارمطلق دارد؟/درعطرادب،به تمبرساختمان نیمه کاره دانشگاه پیام نورلنده بچسبید/قوزسیاست،کمرمردم حوزه راخم کرده!/چهارذراع به نخبگان نزدیک شوید/ درشهرکوران،حاضرم دراکولاباشم
پایگاه خبری آوای رودکوف-غفار فتحی:بدون طینت ماضی وفردا ، از حال میگویم ، چونان پلاک یک شهید چنان حقیقت جو می شوم ، که یک شاعر قافیه راجستارمیشود ، وامانده درکشاکشی کند ، به تقویم شتاب میبخشم ، مفهوم رابه تک گویی بی رحمانه ای مبدل می کنم ، تاکلیت های توخالی آنانی که بدون آفریدن نقادی می کنند ، باجنگ افزار ناممکن به آن هابفهمانم ، که دگماتیسم عملکردشان محکی از سنجش ندارد ،

جناب آقای حاج عدل هاشمی،نماینده محترم حوزه ی ، شهرستان های چهارگانه ی کهگیلویه بزرگ،درمجلس شورای اسلامی؛


 ۱-ازشما میپرسم ، آیا هیچ انگاری حال ، زیرساخت های  توسعه ی پایداردر حوزه ی شهرستان های چهارگانه  کهگیلویه بزرگ ، آپارتاید عزت این حوزه را طبیعی جلوه می دهد ؟ چرا عقربه های سیاست هیجان زده نیستند ؟ چرا آسانسوری وجودندارد وپله پله سانسور وفراموش ترمیشویم ؟ آیا چارچوب بی چارچوب توسعه ،مستلزم امتزاج ناپایداری ها در مرکز نقطه ی هدف نیست ؟

۲-آیا نشانه بحران سیاسی در حوزه ، ملغمه ای ازنوستالژی های سردرگم ودورنمایی سرسام نیست ، آری دروغ ایدئال همان طوقی که برگردن واقعیت آویخته شده ، ودر عمق این دروغ آیا به پرستش ارزش های معکوس منجرنمیشویم ؟

۳-آیا اگر پارانویا درسیاست محصول ماشین استبداد بود ، امروزه شیزوفرنی سیاسی محصول حضور سرمایه داران درسیاست نیست ؟

۴-آیاساختارسیاسی غیربازسازی شده ازجانب شما ، درمتن استمرار تاریخ حوزه ی کهگیلویه ، بازتولید جغرافیای ناسیونالیسم سرمایه، در تعارض مات ومبهوت فقر و سرمایه نیست ؟ اگر نیست ، پس چرا در عملکرد شما  مردم مفقودالاثرند ؟ چرانشانی ، وقرابت بنیادین باانتظارات مردم وووضوح تام عملکرد شما مشاهده نمی شود ؟ چرا سیاست خفتگی اسرار توسعه راهویدا نمی سازد ؟ سردار در مجله ای خواندم نه دهم بیماری های هر انسانی ، ناشی از فشار و محنت ، ونکبت زاییده ازفقراست ، قوز سیاست های  شما کمر مردم حوزه راخم کرده ، براستی چه کسی میتواند ، کریستف کلمب کاریزمای سیاست باشد ؟ چرا سفره های نفت ، نان را برسر تحصیلات مرحوم مهندس سجادخالقی ننشاند ؟ آری هرتدفین یادآور تدفین های دیگر است ،


۵-شما که نگرش خود را مدتی ،  با لقب امیرکبیر ، واضع میزان وضابطه مند ، به سوی نفی وانکار زیرساخت ها و عملکرد نمایندگان ادوار  گذشته حوزه بردید ، میشه بفرمایید ، نقشه ی راهتان در طی این چندسال به سوی کی ،چه وقت ، استواربود ، یا هنوز از لغات چرا ، ولی ، اما استفاده می کنید ؟ آیا چهار ذراع به نخبگان نزدیک شدید ؟

۶-من درشهرکوران ، حاضرم دراکولا باشم ، و خوب می دانم که پیشانی بی چین نشانه ی بی تفاوتی نیست ، عامل زیربنا تا ایدئولوژی روبنایتان چیست ؟ علی القاعده عده ای پشت کلمات ، کاسب کاری را پیشه می کنند وبالبخند ی کاذب آزادی بیان را ، با هسته ی آن سلاخی می کنند،  چرا جناب دهقان که از حامیان شما بوده و هست ، درروزتجلیل ازجهادگران که شما هم افتخار حضوردادید ، اجازه نداد که من پشت تریبون بروم ، آیا ترس جناب دهقان با حضور شما ربطی داشت ؟

۷-آقای حاج عدل هاشمی ، من طرفدار حقیقت هستم ، مهم نیست چه کسی آن رامی گوید ،من طرفدار عدالت هستم ، مهم نیست برعلیه چه کسی باشد ، البته با این که بنیاد علوی در تنظیم اولویت ها سرگردان عمل کرده  ونباید محدود به پلاسترینگ  وگچ کاری ها باشد ، باشما موافقم ، شما به فرماندارسابق شهرستان ، دکتر کریمی نژاد نقد داشتید ، وفرمودید ، که نماینده دولت هستید  مگذار بنیاد علوی  قسر دررود ،حال اگر ایشون نماینده ی دولت بود ، مگر شما هم نماینده ی مردم همین دولت نبوده ونیستید ؟ شما چه تمهیداتی برای جلوگیری ازقسر رفتن بنیاد در نظرگرفتید ؟

۸-در عطر ادب  به تمبر هدف بچسبید ، ما دانشجویان دانشگاه پیام نور  لنده به اندازه ۸سال جنگ ، در تقلای آسودن ونیاسودن سنگ زیرین آسیاب شدیم ، وبرای به گورسپردن مطالبات بحق مان که گویی خواست دونیرو ی کروگنگ ولال در سیستم اداری دانشگاه ، و تکمیل ساختمان نیمه کاره ی  ۸۰درصدی دانشگاه بود ، اجازه نمی دهیم شعورمان در قنداق دروغ هایی کلان به خواب جهل فرو رود ،  توصیه می کنم ، سردار شما باگرفتن ۲۰درصد مابقی بودجه دانشگاه از بنیاد علوی ، ازقسر رفتنش جلوگیری کنید ، ببینید سردار با سر نیزه می شود هرکاری کرد ،ولی نمیشود بر روی آن نشست،
بهتر است ، قضاوت هایتان رابانتایج عملی پیوند دهید ، با

وعده و شعار، مطالبات دانشجویان به قلعه ی مون بلان تبعید می شود ، براستی در سیاه چاله های اندوه آوارگی ما دانشجویان لنده ،بهمن بیگی درد ما کیست ؟ چرا شخصیت و هویت دانشجو ، در مینیمال دانشگاه پیام نور لنده ، نهالی تاثیرگذار در پایه های توسعه باشد ، اما هرگز شاهد درخت شدنش نباشیم ؟ آیا اگر آموزش باکیفیت بهتر صورت گیرد ،  توسعه سریع تر صورت نمی پذیرد ؟

۹-شما فرمودید ، ساخت ساختمان دانشگاه پیام نور با خرد جمعی صورت می گیرد ، ولی من معتقدم ، تکمیل ساختمان دانشگاه نه راهی دارد ونه شاهراه ، بلکه همت راستین می خواهد ، چرا که خرد جمعی مسئولیت پذیری را ایجاب می کند ، که آفریننده باشد وهمیشه تحقق عدالت با الگوی عمل به کارآید،

۱۰-در خصوص این که فرمودید ، جناب  سعیدی کیا من که میدانم ، در بنیاد علوی چیکار کردید ، اما چون نیروی ارزشی هستی احترامت رو دارم :

معمولاً از کشمکش های چند بعدی سیاست متولد می شود ، ولی چرا ابزار منطقی نقد واهرم چسبناکی گفتمان را با حرکات پوپولیستی ،  در درگیری ها به کار می برید ؟ چرا ابزار منطقی نقد را پیش ازپیش ازما می گیرید ؟ چرا قواعد بازی را رعایت نمی کنید ؟  آیا این چنین ویرانگری برخلاف سادیسم وماروخیسم هدفی جز ازمیان برداشتن دیگران دارد ؟ آیا با ویرانگری  و دگر محکومی آقای  سعیدی کیا ، به دنبال ملجا و سازوکار ی برای فرار ازکم کاری و عملکرد جنابتان نیستید ؟ آیا دروردی که بره ها در حوزه ی سیاست کهگیلویه می خوانند ، سیاست متوهم نیست ؟

سردار در رتبه بندی ارزش ها ، صداقت در جایگاه اول قرار دارد ، وآن کس که بدون رودربایستی حقیقت رابگوید ، دربند عقاید نیست ،آیا ارزش ها در ریشه و تغییرات از برگ ها آموخته نمی شوند ؟ آیا ارزش ها درسلسله مراتب هدایت گر کنش نیستند؟آیا ارزش تبلوری از ارتباط و نگرش ناظران برای  اهداف معیاری نیست ، که فریاد می زند سرباز ایده آلم نه بنده ی ایده آل ؟ آیا ارزش ها در نظام آرمانی قرار دارند ، یا در حوادث و مسائل عینی ؟ آیا ارزش ها در  سلسله اصول کلی ، ثابت و مطلق تغییر می کنند ، یا مصادیقی هستند که دلخواه افراد و مورد خوشایند آن ها نیست ؟ چرا بر دیوار عملکردتان پوستر تبلیغاتی می چسبانید ؟ سردار ، ارزش ها معمولاً اعمال را می گزند ومی پرسند واقعیت چیست؟ باور بفرمایید ، هیچ کس آنقدر مقدس نیست ، که نتوان ازاو انتقاد کرد ،   اما چرا بدون سند و مدرک حقیقت در عملکرد بنیاد علوی رالخت می کنید وسعیدی کیا را تهدید می کنید ، خوب ایشان چه کاری کردند ؟ چرا با مردم شفاف نیستید ؟آیا می دانید نزدیک به چند ماه است که منتظر جواب شما بودم ؟  چرا بانگ میزنید وبه عقب می روید و سکوت می کنید؟  ارزشی که شما ازآن دم می زنید زیر پرچم ارج عدالت است یا رابطه ؟  

چرا بااخفاکاری ، شلاق برسر ارزش ها می کوبید ؟ آیا نمی دانید اگر صادق نباشید ، ارزش ها در قالب رفتارهای انحرافی ، تظاهرات نامطلوب پیدا می کنند ؟ چرا حقیقت را خادم مصلحت می کنید ؟شما که رل خود را بازی کردید ، چرا حقیقت را مخفی می کنید ؟

درپایان ، به گمانم  رنسانس سیاسی علاج قهقراست.

سید غفار فتحی
۱۳۹۸/۳/۳


اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان"آوای رودکوف" است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان "آوای رودکوف" می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
چند تا توصیه به این اقا:
اولا سعی کن مطالبتون را ساده و روان بنویس
دوما کوتاه بنویس
سوما خیلی به حمایت اون فرد (س) تکیه نکن که او رفتنی است
چهارما در موقع نوشتن مطالب تعادل خودتون را حفظ کنید
دانشجو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
۱-آنچه نوشته شد کلام حقیقت بود
۲-کلمات سنگین برای ترغیب شما به مطالعه و کاری نکوست
۳-چرا حقیقت خادم مصلحت شد حمایت ازسعیدی کیاست؟
۴-چون نیروی ارزشی هستی احترامت رودارم،آیا اخفا کاری عدل هاشمی شفافیت با مردم رانشان می دهد؟
۵-وعده های عدل هاشمی کوتاه بودند؟شلخته کارخانه افتتاح کردند؟
۶-غفار فتحی درآینده نه چندان دور به سیاست این حوزه تعادل می بخشد
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
جناب نویسنده تمام مطالبتون از کانال های علمی است وخودتم معنیشونو نمیدونی اینو بدون پیچیده کپی کردن ونوشتن خلاقیت وهنر نیست ساده وآسان وباب دل وواقعیت رانوشتن خلاقیت وهنراست سعی کن خودنمایی نکنی درضمن مجبورم نکن یکسری چیزارو ...... بگم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
قلمت جاوید قلمت مانا

به امید باران

درود بر شما بسیار زیبا و عمیق

زنده باشید به مهر

درود بر اندیشه نابتان زیبا قلم زدید

قلمتان سبز

مرحبابکم

قلمتان همیشه نویسا

پنجره ی باز قلمتان باز است به سوی زیبایی

سپیده که سر بزند
افتخاری علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
با این که فضای نقد ورسانه درشهرستان ما وضعیت مطلوبی ندارد وبرای نقد ونقادی مشکل درست میشود جای امیدواری هست که جوانانی مثل ایشان به جای پرداختن به لهو و لعب دغدغه های اجتماعی خودرا با قلم خود به نمایش می گذارند.از این حیث باید شکرگذار وقدردان باشیم.
ف خالقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
سلام ودرود برشما سیدبزرگوار
مواردی ک ذکرکردیدحرف دل خیلی ازماهاست.ومادانشجویان ازشماحمایت میکنیم.امیدوارم جوابی منطقی به این مطالبات داده بشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
سلام
اولا این سبک نوشتاری دیگه مرسوم نیست هر چند در دوره خودش خوب بود
ثانیا این برادر عزیز در قالب همان سبک نماند، پراکنده گویی بیداد میکنه، در یک سطر غنای ادبی و در سطری دیگر ضعف شدید،
ثالثا در این نوشتار نقاد از نقد، خودش را بزرگتر میکند و خواننده به جای دنبال کردن حقیقت و اصل نقد به دنبال اغراض میگردد.
رابعا در این فضایی که همه بی خیال و در خوابند یادداشت های انتقادی این برادر غنیمت است.
البته میپذیرم تا سبک قلم زدن این عزیز به بلوغ و پختگی برسد زمان میخواهد.
پیمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
احسنت بر آقای فتحی عزیز و دوست داشتنی
واقعا درسته: با سرنیزه میشود هرکاری کرد ولی نمی شود بر روی آن نشست..
مطالبتون واقعا ستودنی است..تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
0
0
من که نفهمیدم چی نوشتید
واقعا ارزخود می بری و زحمت ما می داری
مصطفی انصاری فر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
0
0
احسنت بر جناب آقای فتحی
دغدغه های اجتماعی شما به جا و از کانال های درستی در حال انتشار است
ما طرفدار این تفکر و این سبک قلم راندن شما هستیم
با قدرت ادامه دهید
حسین م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
0
0
سالیان زیادی است که با سادگی مون محروم ترین استان کشورموندیم،وقتشه با کلمات پیچیده این تبعیضات راگیج کنیم‌،واین رسالت به عهده ی جوانی است که چون چگوارا شهامت دارد وچون نیچه کتاب میخواند وحماقت ها را می آزارد،در حوزه ی نقد آکادمیک نمره اش کاملاً۱۰۰میباشد، درد ما قوی تر ازدگماتیسم،سادیسم وماروخیسم هست؛
قوی تر ازملغمه،نوستالوژی ،شیزوفرنی،وپارانویاست،
این کلمات در قرن بیست ابداع شدند وما درقرن بیست ویک ازشون معما می سازیم؛ وعده ای می گویند کلمات پیچیده هستند واز کانال های علمی،ولی فک کنم این حسودان ،صدسال از ایران و دویست سال از جهان عقب ترباشند این جوان به اندازه ای که کتاب میخرد شما به همان اندازه لباس میخریدفقط،غفار فتحی چون آیینه پاک هست و هرگز به کسی باج عاطفی درسیاست نداده و نخواهد داد،اگر قصد خودنمایی بداشت بادیسکی پاره به اردوهای جهادی نمی رفت ،اگر کسی چیزی ازش میدونه بگه، چون رک هست و عاشق نقد ونقدپذیریه،کدامین قلم به اندازه ی قلمش سلولی وبابرهان حرف میزنه؟خیلی خوب میشد اگه میزاشتن تو برنامه ی تجلیل ازجهادگران میبود؛،به والله حیفه عده ای با کم لطفی و اندیشه ای سطحی بخوان در موردش نظربدهند،دریک کلام او درآینده ی نه چندان دور سیاست کهگیلویه رادردست خواهدگرفت؛چون دلسوزترین فردی هست که تاالان پرچمدار محرومیت و مردم سالاری بود؛ببخشید بابت طولانی شدن مطلب؛
بشکنیم این حصار خاموش توسعه نیافتگی؛رابااراده ای عمومی وهمگانی.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز