ثبت یک رکورد عجیب در مصرف برق ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۷